Gesubsidieerd ontwikkeladvies 45+’ers

SUBSIDIE

Subsidieregeling vanaf 2019. Vanaf 2019 tot 1 juli 2020 geldt er een tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies. Hiermee kan een werknemer van ouder dan 45 jaar inzicht krijgen in de toekomst van zijn huidige werk, zijn kennis en vaardigheden en hoe hij uitval door ziekte of werkloosheid kan voorkomen. Ook krijgt de werknemer een persoonlijk advies wat hij moet doen om de inzetbaarheid in de toekomst te optimaliseren. Fijn voor hem, maar ook beter voor u! Het is immers een eerste stap naar bijvoorbeeld passende bij- of omscholing, zodat de werknemer beter inzetbaar blijft. Tip. De subsidie wordt aangevraagd door de trainer/loopbaanadviseur. Actie van u is niet nodig!

  1. Advies aan werknemer door loopbaanadviseur (€ 600 subsidie).
  2. Individuele training ontwikkeladvies leidinggevende (zodat diegene die de beoordelingsgesprekken, en dergelijke voert, zelf beter ontwikkeladviezen kan geven (€ 300 p.p., max. voor twee personen).
  3. Eenmalige groepstraining ontwikkeladvies leidinggevende voor minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden (€ 600).

Let op. Het ontwikkeladvies werkt alleen wanneer het vervolgens wordt uitgevoerd. Zorg dan ook voor follow-up. Is er bijvoorbeeld afgesproken dat de werknemer een cursus gaat doen? Check of dit ook gebeurt!

In 2019 en de eerste helft van 2020 kunt u gesubsidieerd een training doen voor ontwikkeladvies, of uw werknemers van 45+ een persoonlijk ontwikkelplan laten opstellen bij een loopbaancoach.