Nog altijd grote kloof in inkomens

Tussen de doorsnee inkomens van mannen en vrouwen gaapt nog altijd een grote kloof. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral doordat vrouwen vaker in deeltijd werken.

Uit de meest recente gegevens, uit 2017, blijkt dat werkende vrouwen in doorsnee een jaarinkomen hadden van 27.100 euro. Bij mannen was dat 42.300 euro. Vooral bij werkenden ouder dan 25 jaar lopen de verschillen op.

'Deeltijdcultuur'

Werkgevers pleitten er onlangs nog voor een einde te maken aan de 'deeltijdcultuur', die vooral bij vrouwen met kinderen gemeengoed is. Jonge vaders zouden hun steentje kunnen bijdragen aan een meer gelijkwaardige verdeling van zorgtaken, door bijvoorbeeld tijdelijk minder te gaan werken.

Jan Modaal

Of de kloof tussen Jan Modaal en zijn vrouwelijke evenknie de afgelopen jaren kleiner is geworden, is niet met zekerheid te zeggen. Exact vergelijkbare gegevens zijn er nog niet. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen wijzen andere cijfers wel op iets kleinere verschillen, vooral doordat vrouwen meer uren zijn gaan werken. ANP