Verschil maatschap en vof gaat verdwijnen

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Wilt u samen met collega’s ondernemen? Er komen nieuwe regels voor de personenvennootschap.
Er zijn nu 3 personenvennootschappen:

 1. maatschap
 2. vennootschap onder firma (VOF)
 3. commanditaire vennootschap (CV)
Straks vallen onder de personenvennootschap nog maar 2 rechtsvormen:
 1. vennootschap
 2. commanditaire vennootschap
De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen.
 • Straks zijn de vennoten hoofdelijk (ieder voor het geheel) aansprakelijk voor de hele schuld.
 • Het wordt mogelijk om aanspraak op winst te verpanden.
 • Bij een opdracht voor de vennootschap kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd.
Daarnaast bieden de nieuwe regels de mogelijkheid om de personenvennootschap rechtspersoonlijkheid toe te kennen.

Voor wie?

 • ondernemers die samen met andere ondernemers 1 bedrijf willen hebben
 • maten in een maatschap
 • vennoten van een vennootschap onder firma (VOF)

Wanneer?

De Wet modernisering personenvennootschappen gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Internetconsultatie: U kunt tot met 31 mei 2019 uw mening geven over dit wetsvoorstel.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant